Marco van de Velde

Marco van de Velde is hoofd van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid. Het BMC is in Nederland eindverantwoordelijk voor de productie, distributie en beschikbaarheid van medicinale cannabis aan patiënten. Ook verzorgen zij de export naar diverse landen. Marco heeft de afgelopen jaren tal van overheden en organisaties geïnformeerd over het Nederlandse beleid ten aanzien van medicinale cannabis. Marco heeft uitgebreide kennis over vergunningverlening aan farmaceutische bedrijven, prijsstelling en vergoeding van farmaceutische producten.

www.cannabisbureau.nl