Instituut - Instituut Medicinale Cannabis

Instituut

Het Instituut Medicinale Cannabis Nederland (IMC) is een stichting zonder winstoogmerk. Het IMC is in 2021 ontstaan uit een informele samenwerking tussen verschillende partijen in de keten van medicinale cannabis in Nederland, waaronder zorgaanbieders, wetenschappers en bedrijven.

Als nationaal kenniscentrum en centrale plek voor wetenschappelijk onderzoek, wil het Instituut de kennis over medicinale cannabis uitbreiden. Dat doen we op verschillende manieren.

  • Het IMC verzorgt voorlichting en educatie als het gaat om het gebruik van medicinale cannabis als ook de werking ervan.
  • Het IMC biedt een platform voor partners om wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot medicinale cannabis bij elkaar te brengen en te coördineren.
  • Het IMC is belangenbehartiger voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met medicinale cannabis en het beste met de patiënt voor hebben.

Het IMC houdt zich nadrukkelijk niet bezig met recreationele cannabis en/of CBD wellness/voedingsproducten.