Bijwerkingen & risico’s - Instituut Medicinale Cannabis

Bijwerkingen & risico’s

Over het algemeen kunnen patiënten medicinale cannabis goed verdragen: eventuele bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard (duren kort), overwegend ongevaarlijk en verdwijnen naarmate de tolerantie toeneemt. Op de juiste wijze toegediend heeft medicinale cannabis geen bekende giftige effecten op de gezondheid van de patiënt.

De meeste ongewenste bijwerkingen van het toedienen van medicinale cannabis kunnen voorkomen worden door de volgende richtlijnen na te leven:

  • start met een lage dosering – het is beter om een aantal kleine doseringen per dag te nemen
  • wees geduldig en wacht op de effecten
  • verhoog de dosering langzaam – neem de tijd om de dosering te verhogen totdat het optimale niveau is bereikt

Net als ieder ander geneesmiddel is het gebruik van cannabis niet zonder risico’s. Zo is er voorzichtigheid geboden bij bepaalde psychische problemen en hartritmestoornissen. Bij adolescenten (t/m 24 jaar) is de kans op het ontstaan van serieuze bijwerkingen (zoals ontwikkelen van psychose) groter dan bij volwassenen. Bij adolescenten dient cannabis

met terughoudendheid te worden voorgeschreven. Het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap en borstvoeding dient te worden vermeden.

Overdosering

Er is tot op heden nooit aangetoond dat de consumptie van medicinale cannabis zou leiden tot levensbedreigende situaties, zelfs niet bij hoge doseringen. Een overdosering van cannabis (THC) kan wel leiden tot een aantal nadelige effecten. Het meest voorkomende nadelige effect van een overdosering van een enkele dosering van THC is een gevoel van angst dat in sommige gevallen zelfs kan leiden tot acute psychose (paniekaanvallen). Daarnaast kunnen ook een versnelde hartslag en veranderingen in de bloeddruk optreden.

Verslaving

Bewijs toont aan dat het risico bij medicinaal gebruik verslaafd te raken aan cannabis minimaal is. De aanbevolen dosering voor medicinaal gebruik is vaak lager dan bij recreatief gebruik. Uiteraard is er wel voorzichtigheid gewenst als cannabis gebruikt wordt door iemand die in het verleden verslavingsproblemen heeft gehad.

Het abrupt stilleggen (stoppen) na langdurig gebruik van cannabis kan leiden tot ontwenningsverschijnselen, zoals milde vormen van rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, wilde dromen en verminderde eetlust.

Rijvaardigheid

Het advies van de apothekersorganisatie KNMP is dat als medicinale cannabis volgens doktersvoorschrift wordt gebruikt er na een bepaalde periode weer gereden mag worden. In de praktijk conflicteert dit geneesmiddeladvies van de KNMP met de wettelijk opgestelde grenswaarden. De politie kan verkeersdeelnemers namelijk controleren op drugs- of medicijngebruik en bij overschrijding van de vastgestelde grenswaarde mag u niet rijden. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of een vervolging gebeurt, bijvoorbeeld wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept kan insturen. Een verzekeringsmaatschappij keert de schade over het algemeen uit als u daarvoor verzekerd bent. In het algemeen geldt dat u verzekerd bent als u gewend was aan uw medicatie én u de medicijnen volgens doktersvoorschrift gebruikt. Vraag na bij uw verzekeringsmaatschappij wat voor u als medicijngebruiker geldt.  Meer informatie vindt u in de toelichting op Rijksoverheid.nl.

Het Lareb heeft in samenwerking met het BMC onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van medicinale cannabis. Het eindrapport van dit onderzoek is in oktober 2023 gepubliceerd. Klik hier voor het rapport.