Advies bij voorschrijven - Instituut Medicinale Cannabis

Advies bij voorschrijven

Medicinale cannabis van het BMC is geen geregistreerd geneesmiddel. Behandeling met medicinale cannabis komt in aanmerking als de gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.

Voor zover bekend speelt medicinale cannabis geen rol bij de genezing van de genoemde aandoeningen, maar kan het wel de klachten van de aandoeningen verminderen. Ook kan medicinale cannabis de doseringen en bijwerkingen van andere medicatie verminderen. Het is aan de arts om te bepalen in welke situatie en bij welke aandoening medicinale cannabis een geschikte keuze is voor een patiënt.

Cannabis gaat pas werken als het wordt verhit voor gebruik. Medicinale cannabis kan op verschillende manieren worden gebruikt, oraal als thee, sublinguaal als olie of door inhalatie na verdamping (met een verdamper of vernevelaar). De wijze van gebruik bepaalt de snelheid van opname en werkingsduur. Het bereiken van een steady state situatie en daarmee het maximale effect bij herhaalde toediening duurt een tot twee weken.

Cannabis dosering is niet eenvoudig. Wat de juiste dosis van medicinale cannabis is, verschilt van patiënt tot patiënt. Het is altijd belangrijk de hoeveelheid bij elk product langzaam te titreren (opbouwen). Om optimaal te kunnen profiteren van medicinale cannabis is het belangrijk dat de juiste dosering voor iedere patiënt afzonderlijk wordt bepaald.

Medicinale cannabis is uitsluitend op recept verkrijgbaar. Het valt onder de Opiumwet, waardoor er extra eisen aan het recept worden gesteld.

Meer informatie en hulp bij het voorschrijven:

Informatiebrochure voor artsen en apothekers (BMC)

Medische informatie over medicinale cannabis (BMC)

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM): diverse materialen, o.a. E-learning, FTO werkmateriaal

Neem contact op met de apotheken die gespecialiseerd zijn in medicinale cannabis:

Clinical Cannabis Care

MYCB1 Apotheek

Transvaal Apotheek