Misverstanden - Instituut Medicinale Cannabis
Over medicinale cannabis
Misverstanden

Misverstanden

over ons - cannabis

Er zijn veel misverstanden over medicinale cannabis. Hierbij een aantal feiten:

  • Verkrijgbaarheid

Medicinale cannabis is uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek en bedoeld voor gebruik ter medicatie tegen bijvoorbeeld pijn, spasmen, spierkrampen of misselijkheid bij bepaalde ziekten en aandoeningen.

  • Inhoud

Medicinale cannabis bevat een vaststaand gehalte aan werkzame stoffen. Het maakt niet uit bij welke apotheek of wanneer je de medicinale cannabis afhaalt, de inhoud is altijd exact gelijk. Deze standaardisatie is essentieel zodat patiënten iedere keer dezelfde dosering toegediend krijgen, net als bij andere medicijnen. Hiermee wordt het risico op overdosering en ongewenste bijwerkingen aanzienlijk beperkt. Voor cannabis uit de coffeeshop, of afkomstig uit de illegale (thuis)teelt, geldt dat niet. De voorschrijver of eindgebruiker weet nooit precies wat er in deze cannabis zit en kan de werking ervan –of eventuele bijwerkingen –dan ook nooit voorspellen.

  • Geen vervuiling

Medicinale cannabis is gegarandeerd vrij van schimmels, bacteriën, pesticiden, zware metalen of andere ongewenste toevoegingen. Veel cannabis uit de coffeeshop bevat resten van chemische bestrijdingsmiddelen, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

  • Dosering

Medicinale cannabis wordt op een verantwoorde wijze en onder medische begeleiding gebruikt, patiënten worden dus niet ‘high’ omdat ze vaak genoeg hebben aan een lage dosering. Arts en patiënt kijken samen naar dosering en toedieningsvorm zodat het dagelijkse activiteiten van de patiënt niet in de weg zit.

  • Niet roken!

Het wordt afgeraden om medicinale cannabis te roken: een patiënt kan medicinale cannabis op allerlei manieren gebruiken, denk aan thee, inhalatie na verdamping of olie. Roken wordt altijd afgeraden vanwege de schadelijke effecten op de gezondheid.

  • Niet duurder

Medicinale cannabis is niet duurder dan niet-medicinale cannabis. Het beeld heerst dat medicinale cannabis duurder is in vergelijking met niet-medicinale cannabis. Vaak wordt dit ten onrechte benadrukt als argument om cannabis uit de coffeeshop te kiezen of ter promotie van thuiskweek. De overheid en andere betrokken partijen hebben zich zelfs ingespannen om de kostprijs van medicinale cannabis onder de kostprijs van coffeeshop-cannabis te krijgen. Medicinale cannabis in de apotheek kost € 5,50 per gram, ex. BTW en receptvergoeding.

  • Minimaal risico op verslaving bij medicinaal gebruik

Bewijs toont aan dat het risico bij medicinaal gebruik verslaafd te raken aan cannabis minimaal is. De aanbevolen dosering voor medicinaal gebruik is vaak lager dan bij recreatief gebruik. Uiteraard is er wel voorzichtigheid gewenst als cannabis gebruikt wordt door iemand die in het verleden verslavingsproblemen heeft gehad.

  • Medicinale cannabis op reis

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, zoals medicinale cannabis, kunt u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Het bezitten en gebruiken van cannabis is in veel landen namelijk streng verboden. Om op reis medicinale cannabis mee te kunnen nemen, is een officiële verklaring nodig. Deze verklaring kan opgevraagd worden op de website van het CAK of neem telefonisch contact op via 0800-2108 of +31 88 711 5698 (vanuit het buitenland).