Over medicinale cannabis
Factsheets

Factsheets

In samenwerking met de experts heeft het IMC een eerste factsheet opgesteld. Doel is om kort en bondig de toepassing van medicinale cannabis bij een bepaalde aandoening te beschrijven.

Factsheet Neuropathische Pijn

Factsheet Psychisch Lijden