Wet- en Regelgeving - Instituut Medicinale Cannabis

Wet- en Regelgeving

In Nederland is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de officiële producent van alle medicinale cannabis die gebruikt wordt door patiënten. Het ministerie is verantwoordelijk voor de teelt, keuring, verpakking en distributie (naar binnen- en buitenland). Dit alles doet het ministerie niet zelf. Voor elke stap in het productieproces heeft zij private bedrijven gecontracteerd. Om dit te regelen heeft het ministerie een speciaal regeringsbureau opgericht: Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Dit is conform de eisen gesteld in het Enkelvoudig Verdrag inzake Psychotrope Stoffen van 1961. Dit verdrag bepaalt dat een land dat de teelt van cannabis of cannabishars voor medicinale doeleinden toestaat, hiervoor een regeringsbureau moet oprichten.

 

De gesloten productieketen van medicinale cannabis in Nederland ziet er als volgt uit:

  1. Bureau Medicinale Cannabis (BMC): dit bureau is onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS.
  2. Teler: Het BMC heeft Bedrocan aangesteld als teler van de medicinale cannabis. Aan de teler worden strenge eisen gesteld. Wanneer het BMC een bestelling heeft geplaatst  voor een batch mag Bedrocan starten met de teelt. Het BMC koopt de volledige oogst  vervolgens op.
  3. Laboratorium: Lab Ofichem is het aangewezen laboratorium. Van iedere geteelde batch medicinale cannabis gaat een monster (gemaakt door een medewerker van het BMC) naar het lab. Pas als het monster alle testen heeft doorstaan gaat de betreffende batch naar de verpakker. Blijkt in het lab dat er iets mis is? Dan mag de batch niet op de markt gebracht worden.
  4. Verpakker: Iedere goedgekeurde batch wordt in bulkzakken door het BMC opgehaald bij Bedrocan. Deze bulkzakken worden door Fagron omgepakt in potjes van 5 gram.
  5. De logistiek dienstverlener: Fagron neemt bestellingen van apothekers in ontvangst en zorgt voor levering van het product binnen 24 uur.
  6. Apotheek: de apotheek neemt het recept van een patiënt in ontvangst en zorgt voor de levering aan de patiënt. Medicinale Cannabis mag alleen verstrekt worden als dit is voorgeschreven door een arts. Er zijn twee apotheken gespecialiseerd in medicinale cannabis: Clinical Cannabis Care in Breukelen en de Transvaal Apotheek in Den Haag.

 

Meer informatie over regelgeving en de productieketen vindt u hier:

Bureau Medicinale Cannabis (BMC)