Medicinale cannabisolie kan migraine verminderen - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
17-06-2020

Medicinale cannabisolie kan migraine verminderen

Medicinale cannabisolie, op basis van de grondstoffen Bediol en Bedica, heeft mogelijk een positief effect op de ernst en frequentie van migraineaanvallen. Dat blijkt uit een cross-sectionele retrospectieve studie, waarbij patiënten een vragenlijst hebben ingevuld over hun ervaringen met het gebruik van cannabisolie. De patiënten zijn vanuit de Transvaal Apotheek in Den Haag benaderd. Volgens de onderzoekers zou uit farmacologisch oogpunt medicinale cannabisolie als mogelijk alternatief kunnen fungeren bij migraine.

Sterkste afname migraine

Bediol-olie is bij de deelnemende patiënten het meest voorgeschreven en toonde de sterkste afname in aantal migraineaanvallen per maand en de ernst ervan. Ook Bedica-olie liet een significante afname zien in aantal en ernst van de migraineaanvallen. Bedrocan-cannabisolie lijkt geen effect te hebben op de frequentie en ernst van de migraineaanvallen.

Medicinale cannabisolie wordt druppelsgewijs sublinguaal toegediend.  Medicinale cannabis flos, de gedroogde uitvoering, wordt onder andere in verdampte en eetbare vorm gebruikt.

Migraine en menopauze

De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten was 54 jaar. Hiervan was circa 80% vrouw en hadden de meeste vrouwen een leeftijd rond de menopauze. Volgens de onderzoekers kan dit een rol hebben gespeeld in de positieve resultaten bij de vrouwen. Uit studies blijkt namelijk dat de meeste vrouwen die last hebben van migraine verbetering zien na hun menopauze. Er zijn echter ook andere studies die suggereren dat migraine bij vrouwen na hun menopauze lijkt te verergeren. Het is volgens de onderzoekers dan ook niet met zekerheid te zeggen dat de menopauze een positief effect heeft gehad op de resultaten bij de vrouwen.

Bijwerkingen

Verder werd in de vragenlijst gevraagd naar vijf expliciete bijwerkingen, namelijk: misselijkheid, slaperigheid, nervositeit, nachtmerries en geheugenverlies. Bij gebruik van medicinale cannabisolie werden voornamelijk misselijkheidsklachten en slaperigheid gemeld als bijwerking.

Er waren meer patiënten met een afname in misselijkheid dan met een toename. Dit kan volgens de onderzoekers eerder beschouwd worden als een therapeutisch effect dan een bijwerking. Deze afname is met name tot stand gekomen bij het gebruik van Bedica-olie. Bedica-olie zou naar aanleiding van dit onderzoek geadviseerd kunnen worden bij patiënten die last hebben van misselijkheid bij een migraineaanval.

Om de bevindingen uit deze studie te bevestigen en om medicinale cannabisolie een plek te geven in de huidige behandelrichtlijnen van migraine, stellen de onderzoekers dat gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies met een grotere onderzoekspopulatie gewenst is.