Medicinale cannabis en immunotherapie bij longkanker - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
11-01-2023

Medicinale cannabis en immunotherapie bij longkanker

Het gebruik van medicinale cannabis bij patiënten met kanker komt steeds meer voor. Medicinale cannabis wordt dan samen gegeven met andere medicijnen tegen de kanker, zoals specifieke immunotherapie (checkpoint-remmertherapie). Omdat de receptoren van cannabinoïden op afweercellen zitten en die afweercellen kunnen veranderen, wordt gedacht dan cannabis de werking van deze vorm van immunotherapie kan verzwakken. In dit onderzoek is bekeken hoe stoffen uit cannabis de werking van immunotherapie bij patiënten met niet-kleincellig longkanker kunnen beïnvloeden.

Voor dit onderzoek werden 201 longkankerpatiënten bekeken die een specifieke vorm van checkpoint-remmertherapie ontvingen en daarnaast wel of juist niet medicinale cannabis.

Patiënten die medicinale cannabisbehandeling kregen waren vaker iets jonger en hadden vaker uitzaaiingen in de hersenen, vergeleken met patiënten die geen medicinale cannabis gebruikten. Medicinale cannabis werd meestal voorgeschreven tegen pijn en om eetlust te verbeteren. Het groeien van de kanker was gelijk tussen de groepen en de overleving was hetzelfde.

Het gelijktijdig gebruik van specifieke vormen van immunotherapie en medicinale cannabis bij niet-kleincellig longkanker lijkt geen nadelige effecten te hebben op tumorgroei of overleving.