Langdurig Australisch onderzoek beschrijft veiligheid en werking van orale medicinaal cannabis - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
11-01-2023

Langdurig Australisch onderzoek beschrijft veiligheid en werking van orale medicinaal cannabis

Orale medicinale cannabis wordt sinds 2016 steeds vaker voorgeschreven voor verschillende ziektes en klachten. Ondanks dat er meer medicinale cannabis wordt voorgeschreven, en er steeds meer over wordt gepubliceerd, ontbreekt onderzoek naar veiligheid en klinische werking van goede kwaliteit. In dit onderzoek worden de uitkomsten van een groot Australisch, langdurige registratie beschreven.

Een prospectief cannabis-naïef patiënten cohort kreeg orale medicinale cannabis voorgeschreven. Patiënten werden in de tijd gevolgd in een registratiedatabase van verschillende klinieken. De dosis (hoeveelheid), bijwerkingen en effecten van de medicinale cannabisbehandeling werden op regelmatige tijdstippen verzameld gedurende 2 jaar.

3961 patiënten (gemiddeld 56.07 jaar, 51% vrouw) met meerdere ziekten (gemiddeld 5.14 diagnoses) en gebruik van meerdere medicijnen (gemiddeld 6.26 geneesmiddelen) werden in dit onderzoek geanalyseerd. De meest voorkomende klinische aandoeningen waren: chronische pijn (71.9%) of een psychiatrische aandoening (51.4%). De mediane totale orale dagelijkse dosis die werd gebruikt was 10 milligram voor Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) en 22.5 milligram voor cannabidiol (CBD). Een stabiele dosis werd gebruikt voor meer dan 2 jaar. Van deze patiënten beschreef 37.3% dat zij een bijwerking ervoeren die te maken had met de behandeling met medicinale cannabis. Vaak (67%) was deze bijwerking mild, in minder dan 2% van de bijwerkingen was deze ernstig (bij 23 patiënten). Een significante verbeteringen van klachten werd waargenomen gedurende de 2 jaar; 39-52% verbeterde algemene indruk van klachten. Ook de ernst en impact van pijn verbeterde, mentale gezondheid verbeterd en slapeloosheid verbeterde. De hoeveelheid andere gebruikte medicatie bleef gelijk.

Orale medicinale cannabis bleek veilig en werd goed getolereerd gedurende een langere periode in een grote groep verschillende soorten patiënten die niet eerder cannabis hadden gebruikt. Er was een significante verbetering van klachten. Deze bevindingen hebben beperkingen, omdat het ‘real world’ gegevens zijn, waardoor de omstandigheden waaronder de gegevens zijn verzameld, niet gestandaardiseerd zijn. Toekomstige gerandomiseerde klinische studies zullen nodig zijn om deze resultaten verder te onderzoeken.