Houding van artsen en de advisering over gebruik van medicinale cannabis - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
02-06-2023

Houding van artsen en de advisering over gebruik van medicinale cannabis

Gebruikers van medicinale cannabis hebben de neiging niet op hun zorgverleners te vertrouwen wanneer het aankomt op advies ten aanzien van cannabis. Eerdere vragenlijstonderzoeken onder artsen hebben zich gericht op de voorkeur voor medicinale cannabis. Het huidige onderzoek heeft bekeken hoe artsen in contact staan met hun patiënten wanneer het gaat over cannabis in de dagelijkse praktijk, en of en hoe belangrijke onderwerpen worden besproken zoals gebruikspatronen en het vervangen van cannabis voor medicijnen. De onderzoekers verwachtten van te voren dat artsen dachten dat cannabis-verstrekkers en zorgverleners niet goed in staat zouden zijn om de behoeften van de patiënt aan te kaarten.

Artsen in een academisch ziekenhuis vulden een anonieme vragenlijst in. Deze vragenlijst bevatte vragen over nascholingservaringen, kennisniveau en competentie ten aanzien van medicinale cannabis. Daarnaast werd gevraagd naar de inhoud van discussies met patiënten over medicinale cannabis. Tot slot werd onderzocht hoe artsen aankeken tegen de factoren die patiënten kunnen beïnvloeden op het gebied van cannabis, zoals cannabisverstrekkers en zorgverleners.

Slechts 10% van de artsen had ooit een autorisatie-formulier ondertekend voor hun patiënten voor het gebruik van medicinale cannabis, waaruit bleek dat er weinig kennis en competentie op dit gebied was. Discussies over cannabis richtten zich met name op risico’s, en minder op dosering en risicoverlaging. Artsen zagen hun invloed als beperkt, vergeleken met andere factoren/bronnen en hebben over het algemeen een negatieve houding ten opzichte van cannabisverstrekkers en zorgverleners.

De onderzoekers pleiten voor een betere integratie van kennis rondom medicinale cannabis om de mogelijke nadelige effecten voor patiënten duidelijk te maken wanneer zij niet begeleid worden. Onderzoek blijft nodig om een sterke wetenschappelijke basis te creëren en behandelrichtlijnen en standaardisatie in opleiding op het gebied van medicinaal cannabisgebruik na te streven.