Grote afwijkingen gevonden in CBD gehaltes van producten die in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar zijn - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
09-10-2023

Grote afwijkingen gevonden in CBD gehaltes van producten die in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar zijn

De markt wordt nog steeds overspoeld met producten op basis van cannabidiol (CBD). Vooral online is er een breed scala aan beschikbare producten, waarbij deze in de meeste Europese landen min of meer worden gedoogd als ‘voedingssupplementen’. Wettelijk mogen dergelijke producten geen gezondheidsclaims of medische beweringen bevatten, en de communicatie met potentiële kopers gebeurt meestal op indirecte wijze. Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat de kwaliteit van dergelijke preparaten vaak te wensen overlaat, waaronder een onderzoek in Nederland door Hazekamp en Epifanova in 2017 {Hazekamp, 2017 #23227}. In dit onderzoek werden echter ook preparaten met THC meegenomen. Recentelijk is er nieuw onderzoek gepubliceerd over de situatie met betrekking tot CBD in het Verenigd Koninkrijk {Johnson, 2023 #30255}. In het (vrij te downloaden) artikel wordt beschreven hoe de CBD-gehaltes werden geanalyseerd in 63 producten die bedoeld waren voor de consumentenmarkt. Het betrof 13 waterige tincturen, 29 oliën, 10 e-liquids en 11 dranken, met opgegeven concentraties tussen 10 en 100 mg/ml CBD (1 – 10%). Bij de analyse werd echter in alle gevallen een lager CBD-gehalte aangetroffen dan opgegeven.

De preparaten op olie-basis weken relatief minder af (−19,0 ± 14,5%) ten opzichte van de opgegeven gehaltes dan de e-liquids (−29,2 ± 10,2%), waterige tincturen (−51,4 ± 41,4%) en dranken (−65,6 ± 36,5%; p < .01). Slechts 5 van de 63 (8%) producten hadden gemeten concentraties binnen 10% van de opgegeven waarden. Volgens de auteurs onderstrepen hun bevindingen de zorgen over de kwaliteit van consumentenproducten die CBD bevatten, en benadrukken ze de noodzaak van betere regulering. Dit onderzoek laat zien dat er in de afgelopen 6 jaar weinig verandering is opgetreden, aangezien Hazekamp en Epifanova eerder tot dezelfde conclusie kwamen {Hazekamp, 2017 #23227}.