De effecten van cannabidiol bij angstklachten - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
31-08-2021

De effecten van cannabidiol bij angstklachten

Het Expertisecentrum van de Militaire GGZ start vanaf september 2021 met het includeren van militairen en veteranen met een angst- of posttraumatische stressstoornis voor een onderzoek naar de effecten van Cannabidiol (CBD) op angstklachten. In het onderzoek van Nadia Leen, onderzoeker in opleiding, zal onderzocht worden of het gebruik van CBD een positief effect heeft op het verlichten van angstklachten. Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten van CBD op leerprocessen in het aan- en afleren van angst, stressregulatie en slaap.

Het is een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. Voorafgaand aan de start van de behandeling voor een angst- of een posttraumatische stressstoornis zal twee weken studiemedicatie worden ingenomen. Voor en na deze twee weken zullen er enkele vragenlijsten worden ingevuld, een interview worden afgenomen, computertaken worden gemaakt en bloed worden afgenomen. Voor dit onderzoek zullen 82 patiënten worden geïncludeerd. De eerste resultaten worden eind 2024 verwacht.

Voor meer informatie en ontwikkelingen over het onderzoek kunt u kijken op de website van het Expertisecentrum.