Cannabidiol als behandeling voor chronische pijn - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
26-05-2021

Cannabidiol als behandeling voor chronische pijn

Cannabidiol (CBD) wordt veelal door patiënten zelf gebruikt, maar er is weinig betrouwbare informatie beschikbaar. In dit Amerikaanse onderzoek zijn patiënten bevraagd die een pijnkliniek bezochten in Californië. Zij vulden een vragenlijst in over hoe zij tegen CBD producten aankijken en of en hoe ze hen helpen. Het onderzoek liet zien dat de meeste respondenten positief tegenover CBD producten stonden voor de behandeling van hun pijn. Bijna alle patiënten hadden behoefte aan meer informatie over CBD van hun behandelend artsen.