Reactie IMC op revisie NHG-standaard Pijn (september 2023) - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
04-02-2024

Reactie IMC op revisie NHG-standaard Pijn (september 2023)

Revisie NHG Standaard Pijn

Toelichting op revisie NHG Standaard Pijn (sept 2023):

In september 2023 zijn voorkeursmiddelen binnen de opioïden geüpdatet en uitgebreid met oxycodon en buprenorfine. Daarnaast hebben we de evidence voor cannabis bij chronische pijn opnieuw bekeken. Dit heeft ertoe geleid dat cannabis nu ook bij neuropathische pijn expliciet niet wordt aanbevolen.

 

Het Instituut Medicinale Cannabis constateert dat deze standaard het gebruik van medicinale cannabis bij patiënten met chronische pijn buiten de palliatieve fase niet aanbeveelt. Bij het totstandkoming van deze herziene aanbeveling is gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke literatuur (zoals Wang et al. BMJ 2021; 374: n1034, Fisher et al. PAIN 2021; 162: S45, McDonagh Ann Intern Med 2022; 175: 1143 en Noori et al. BMJ Open 2021; 11: e047717). Terecht wordt geconcludeerd dat het huidig wetenschappelijk bewijs voor vermindering van pijn of verbetering van fysiek functioneren door het gebruik van cannabis van beperkte kwaliteit is en de voordelen erg klein lijken te zijn. De onderzoeken verschillen erg van elkaar, in opzet en gebruikte producten, waardoor er geen betrouwbare conclusies ten aanzien van de gewenste effecten van medicinale cannabis kunnen worden getrokken. De standaard stelt daarnaast dat cannabis wel leidt tot een grotere kans op bijwerkingen, met name duizeligheid, misselijkheid en sufheid. Of dit tot een grotere uitval van patiënten uit de onderzoeken leidt, is onduidelijk. Het Instituut Medicinale Cannabis stelt zich op het standpunt dat ook de kans en ernst van de bijwerkingen een grote mate van kwalitatieve onzekerheid kent. Dezelfde opmerkingen ten aanzien van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de onderzoeken gelden voor de gewenste alsmede de ongewenste effecten (bijwerkingen).

Wij onderstrepen de wens voor hoog-kwaliteit klinisch wetenschappelijk onderzoek naar de werking en bijwerkingen van medicinale cannabis bij patiënten met chronische pijn.