Medicinale cannabis in het verkeer - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
04-11-2021

Medicinale cannabis in het verkeer

Toelichting Rijksoverheid beschikbaar: medicinale cannabis in het verkeer

In Nederland geldt per geneesmiddel een door de apothekersorganisatie KNMP ontwikkeld advies met betrekking tot de rijvaardigheid. In 2017 zijn er wettelijke grenswaarden opgesteld voor drugs in het verkeer. Deze grenswaarden gelden o.a. voor medicinale cannabis. Dit is ook het geval wanneer deze middelen op recept zijn voorgeschreven. In de praktijk conflicteert het geneesmiddeladvies van de KNMP met de wettelijk opgestelde grenswaarden. Het advies voor deze middelen luidt namelijk dat de patiënt na een bepaalde periode weer mag rijden. Dit kan voor verwarring zorgen. Daarom is op Rijksoverheid.nl recent een toelichting verschenen op de werkwijze in de praktijk. Belangrijke aandachtspunten zijn wanneer het Openbaar Ministerie beslist tot vervolging en wanneer u volgens de verzekeringsmaatschappij verzekerd bent. Meer informatie vindt u in de toelichting op Rijksoverheid.nl.