Evaluatie Bureau Medicinale Cannabis afgerond - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
21-07-2021

Evaluatie Bureau Medicinale Cannabis afgerond

Het ter beschikking stellen van medicinale cannabis aan patiënten in Nederland is op een robuuste wijze georganiseerd. De mogelijkheden om onderzoek te doen naar de geneeskundige toepassing van medicinale cannabis en het faciliteren van geneesmiddelenontwikkeling worden echter beperkt door de huidige wet- en regelgeving. Dit concluderen onderzoekers van adviesbureau Berenschot.

25 interviews

Het afgelopen half jaar heeft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark een evaluatie van de rol en de taken  van het Bureau Medicinale Cannabis laten uitvoeren. Het evaluatierapport heeft zij nu, inclusief een eerste reactie, aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Hiervoor zijn ze in de boeken gedoken en hebben ze met 25 verschillende personen en organisaties gesproken; patiënten, artsen, apothekers, wetenschappers, bedrijven en overheidsinstanties uit binnen en buitenland.

Uit de evaluatie volgen vier concrete aanbevelingen:

  1. Zorg voor een heldere stip op de horizon en herijk de doelen van het BMC
  2. Stel als afgeleide van de herijkte doelstellingen een helder beleidskader op
  3. Besteed aandacht aan de samenwerking tussen de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS en het BMC
  4. Zoek naar mogelijkheden om de wensen van de (potentiële) doelgroep beter in beeld te krijgen

Reactie minister

De minister onderneemt actie op de vier aanbevelingen. Zo wordt de samenwerking tussen het BMC en de beleidsdirectie van het ministerie, Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) verbeterd (aanbeveling 3) en gaat de minister de behoefte van patiënten die via andere wegen cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken inzichtelijk proberen te maken (aanbeveling 4). De eerste aanbeveling om de doelen van het BMC te herijken en een heldere stip op de horizon te zetten vraagt volgens de minister om een politiek besluit. Dit laat zij daarom aan haar opvolger. In de tussentijd wordt de tweede aanbeveling opgepakt door helderder te communiceren over wat wel en niet mag en kan. Hiertoe wordt de website van het BMC grondig hervormd.

Opmaat naar ander beleid

De uitkomsten van de evaluatie leiden daarmee niet tot beleidswijzigingen op korte termijn, maar lijken wel de opmaat naar een hervorming van de rol en taken van het BMC waar het gaat om onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling. De minister werkt dit alvast uit voor haar opvolger. Ze zegt herover: ‘In aanloop naar het nieuwe kabinet zal worden uitgewerkt hoe de rol en taken van het BMC eruit zouden kunnen komen te zien als wordt gekozen voor behoud van de verantwoordelijkheid voor de levering van medicinale cannabis aan patiënten en aanpassing van de rol en taken ten aanzien van onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling.’

Het IMC blijft nauw betrokken bij deze uitwerking en de verdere ontwikkelingen.

Klik hier voor de evaluatie en de brief van de minister