CBG: Cannabidiol bij epilepsie op lijst ‘Wisselen Ongewenst’ - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
11-04-2021

CBG: Cannabidiol bij epilepsie op lijst ‘Wisselen Ongewenst’

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen. Deze lijst is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Cannabidiol (CBD), gebruikt door patiënten met epilepsie, staat ook op deze lijst. Volgens de laatste versie van de richtlijn Epilepsie uit juni 2020 kan CBD uit de apotheek voorgeschreven worden bij kinderen (vanaf 2 tot 18 jaar oud) met een therapieresistent syndroom van Dravet of patiënten (vanaf 2 jaar oud) met een therapieresistent syndroom Lennox Gastaut. Het gaat hierbij nadrukkelijk om medicinale CBD uit de apotheek, omdat de samenstelling constant is.

Niet wisselen

De lijst bevat medicijnen waarbij om niet-medische redenen wisselen van merk of fabrikant niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij de patiënt (of mantelzorger) zelf verantwoordelijk is voor inname of toediening. En waarbij ernstige klinische problemen kunnen optreden als het medicijn dubbel wordt ingenomen, of langer dan 60 uur niet wordt ingenomen. Daarnaast is gekeken naar de ziekte of aandoening waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Zo kan het voorkomen dat een medicijn die voor meerdere aandoeningen gebruikt kan worden, voor de ene aandoening wel op de lijst staat, maar voor de andere aandoening niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Cannabidiol, dat alleen voor epilepsie op de lijst staat. De volledige lijst is hier te vinden

Projectcoördinator Michiel Hendrix en voorzitter Ton de Boer, beide van het CBG, vertellen in een interview meer over hoe de lijst tot stand kwam en naar welke criteria is gekeken.

Reactie minister Van Ark

Minister van Ark onderschrijft de lijst van het CBG. ‘Patiënten mogen per slot van rekening geen onnodige gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van het wisselen van geneesmiddelen,’ laat het ministerie weten in een reactie.

Link naar de brief van de minister aan de Tweede Kamer

Link naar de richtlijn epilepsie van de Nederlandse vereniging voor Neurologie