Cannabinoïden bij de behandeling van gynaecologische pijn - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
02-11-2023

Cannabinoïden bij de behandeling van gynaecologische pijn

De behandeling van gynaecologische aandoeningen met de werkzame stoffen uit de cannabisplant, de cannabinoïden, krijgt recentelijk steeds meer aandacht. Het gaat daarbij vooral om het bestrijden van gynaecologische ziekten als endometriose, chronische bekkenpijn en primaire dysmenorroe (menstruatiekrampen), waarbij generieke behandelopties niet toereikend zijn. Dat schrijven Australische onderzoekers in het gerenommeerde tijdschrift Drugs.

Ondanks deze toename in aandacht, heeft cannabis een ongebruikelijke positie in de moderne medische farmacopee: naast dat het in sommige landen een legaal therapeutisch middel is, wordt het ook recreatief gebruikt, legaal danwel illegaal.

Endometriose

Volgens de huidige schattingen leven 1,53 miljard vrouwen met een gynaecologische aandoening, waarbij pijn vaak een belangrijk symptoom is. Hoewel onderzoeksgegevens uit klinische studies niet robuust zijn, is er een groeiende hoeveelheid bewijs uit retrospectief onderzoek, cohortonderzoek en vragenlijstonderzoek waarbij de potentie bij gynaecologische pijnaandoeningen wel ondersteund wordt, met name bij endometriose. Cannabisgebruikers rapporteren een aanzienlijke afname in bekkenpijn, en veel bijkomende symptomen zoals een verbetering in maag-darmklachten, stemmingsstoornissen en slaapkwaliteit.

Vervangingseffecten

Ook werden vervangingseffecten gerapporteerd, met 50% afname in opioïdengebruik, of ander pijnstillergebruik. Een klein deel van de patiënten vermeld hun cannabisgebruik niet bij hun zorgverlener. Dit kan leiden tot problemen, het belang van medische supervisie bij het gebruik van medicinale cannabis is extreem belangrijk, met name gelet op mogelijke ontwenningsverschijnselen.

Download opiniestuk
The Place of Cannabinoids in the Treatment of Gynecological Pain pdf (673 KB) Download