Bijwerkingen medicinale cannabis lijken mee te vallen - Instituut Medicinale Cannabis
Informatie
Datum
02-11-2023

Bijwerkingen medicinale cannabis lijken mee te vallen

‘Het aantal bijwerkingen dat patiënten ervaren bij gebruik van medicinale cannabis lijkt mee te vallen’, zegt IMC-bestuurder en apotheker Heleen Kuijper-Tissot van Patot in een reactie op een online enquête die is gehouden onder medicinale cannabisgebruikers. Volgens het bijwerkingencentrum Lareb ervaart één op de vijf patiënten één of meer bijwerkingen. Zij ervaren deze bijwerkingen als mild en veroorzaken over het algemeen geen hinder. De meeste mensen zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken.

Onderzoeksopzet

Tijdens een periode van 12 maanden ontvingen 251 patiënten vier online vragenlijsten. Zowel mensen die al medicinale cannabis gebruikten als mensen die ermee wilden beginnen, deden mee aan het onderzoek. De mensen ervaarden milde bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en toegenomen eetlust. De meest voorkomende redenen om medicinale cannabis te gebruiken waren chronische pijn, zenuwpijn, slaapproblemen, spierpijn en krampen.

Omdat veel deelnemers medicinale cannabis al langere tijd gebruikten, kan dit onderzoek mogelijk een relatief grote groep mensen vertegenwoordigen die positieve ervaringen hebben met medicinale cannabis en weinig last hebben van bijwerkingen. De resultaten van dit onderzoek kunnen artsen helpen om patiënten beter te informeren.

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis is in Nederland een niet-geregistreerd geneesmiddel, en is als sinds 2003 beschikbaar voor patiënten met verschillende aandoeningen waaronder chronische pijn. Het kan door artsen worden voorgeschreven, maar artsen zijn terughoudend omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over de werking. Het IMC pleit dan ook voor vervolgonderzoek naar het gebruik van medicinale cannabis bij verschillende groepen patiënten.