Monique van Velzen - Instituut Medicinale Cannabis

Monique van Velzen

Na het voltooien van haar studie Biomedische Wetenschappen in Leiden, is Monique in 2007 begonnen met promotieonderzoek aan de afdeling Virologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Haar proefschrift beschrijft onderzoeken aan de immunologische afweer tegen herpesvirus infecties en resistentie van dit virus tegen veelgebruikte medicatie.

In 2013 maakte Monique de overstap naar klinisch onderzoek op de afdeling Anesthesiologie van het LUMC in Leiden. Zij is daar onderzoeksmanager, assistant professor en begeleider van arts-onderzoekers. Haar onderzoek richt zich op het beter begrijpen van patiënten met (chronische) pijn en het bestuderen van de meest optimale vorm van pijnstilling. Sinds 2017 begeleidt Monique onderzoek naar medicinale cannabis bij specifieke vormen van pijn.

“Mijn taak binnen het IMC bestuur richt zich op het bieden van een platform voor wetenschappelijk onderzoekers die zich bezig houden met medicinale cannabis. Door onderzoekers te verbinden, kunnen we van elkaar leren en het onderzoek stroomlijnen, op elkaar afstemmen en structureren.”